top of page
IMG-2143.jpg

מחלה מהי

על פי תפיסתו של ד”ר באך, מחלה הינה תוצר סופי של בעיה במישור המנטלי הנוצרת מקונפליקט בין השכל לנפש. תכונות האדם מכוונות לפעולות ולמטרות בחיים, ובמהותן הן נכונות וחיוביות. כשסוטים מהנתיב, נוצרת פגיעה בנפש הנותנת ביטוי בגוף הפיזי. תפקידן של מחלות (חום או דלקת), כאבים פיזיים או סבל מנטלי (פחד, שנאה וקנאה) הוא לאותת שמשהו אינו תקין ונדרשת התערבות. האחריות לבריאות הגוף והנפש, על פי ד”ר באך, היא על האדם עצמו ולא על הרופא.

שיטתו של ד”ר באך פונה אל כל אדם, ללא ביקורת או שיפוט. ההנחה הבסיסית היא, כי אדם חולה זקוק לאדם היודע להקשיב לו עם מידות סבלנות וסובלנות גבוהות. יחד עם זאת, יכול כל אדם ללמוד את השיטה, להקשיב לעצמו ולרפא את החולי בחייו. הייחודיות של שיטת טיפול זו היא הצירוף הנפלא של פשטותה עם השפעותיה המרפאות. אין צורך בידע קודם מלבד ההנחיות הפשוטות המתוארות בהמשך.

החידוש שהביא ד”ר באך בתפיסתו, היה בדרך בה הוא התייחס אל אנרגיית הצמחים המרפאים. הוא לא השתמש במיצוי הצמחים או בטחינת המרכיבים, אלא השתמש באנרגיה שלהם. ד”ר באך אסף את אנרגיית הצמחים המרפאים אל אנרגיית המים, ויצר 38 תמציות אנרגטיות, הנושאות את תכונות המרפא של הצמח. אלה התמציות המכוונות בתהליך הריפוי, אל המקומות בהם המערכת האנרגטית של האדם יצאה מאיזון.

 

ריפוי באמצעות 38 תמציות פרחים על פי שיטתו של ד”ר אדוארד באך

זו שיטת ריפוי פשוטה וטבעית המתייחסת לאישיות האדם, לפיה בריאות לקויה היא ביטוי גופני של אנרגיות שליליות, ומחלה היא דבר נכון ומסודר מעצם היותה תגובה נכונה לגירוי לא טוב. לכן אל תתייחסו אל סימפטום המחלה, אלא אל מצוקתו של האדם ולגישתו לחיים. רפואה שלמה ומוחלטת לגוף באה מתוך הנפש עצמה. אין החלמה מלאה ללא שינוי בהשקפה ובגישה.  

"התמציות מרפאות לא בדרך של תקיפת המחלה, אלא בהצפת גופנו בתנודות נעימות של הטבע הנשגב שבנו, עד שהמחלה מתמוססת ונעלמת, כפי ששלג מתמוסס בשמש.”  (אדוארד באך)

 

משהו ממני

לאורך שנים אני עוסקת ברקיחת תמציות פרחי באך למטופליי, לחבריי ולבני משפחה. למדתי וחוויתי שיטות שונות של הכנת התמציות, במטרה ליצור את הפורמולה המדוייקת ביותר לאדם המבקש להיעזר בתמציות פרחי באך.

תוך כדי עבודתי נוכחתי לראות, שלעיתים אדם המאופיין באמצעות קטגוריה מסוימת (מתוך שבע הקטגוריות שאפיין ד”ר באך) זקוק לתמצית מקטגוריה אחרת, גם אם אינה מאפיינת את אישיותו על פי התשאול שבניתי. ניסיתי להיצמד לידע שקבלתי, אל המורים שלימדו אותי את תורת באך, אך משהו היה חסר. כך הרגשתי עד אשר בחרתי לחבור אל המקור, אל ד”ר באך ואל הכוונה המקורית שלו, ולבחון כיצד הוא רואה את הריפוי דרך תמציות הפרחים.

פניתי ללמוד את תורתו ללא מתווכים. למדתי על דרך חשיבתו, על הגמישות הרעיונית ועל יכולת ההשתנות של תפיסותיו. ד”ר באך הבין כי האנרגיה של האדם הינה נתון משתנה על פי עוצמת החוויות אותן חווה בעברו ואשר אותן הוא חווה בהווה. למדתי להבחין בין חוויה רגשית המלווה את האדם לאורך חייו, לבין חוויה רגשית המציפה אותו לרגע זמן מוגבל.

אני מוצאת שאין בהכנת הפורמולות דרך אחת נכונה, ואולי אין זה נכון לחפש אותה כלל אלא למצוא את הדרך הנכונה לאדם, לזמן ולמקום. מתוך ניסיוני מעלה אני מספר אפשרויות:

  • שיטת 7 הקטגוריות

  • השיטה האינטואיטיבית

  • שנים עשר המרפאים

  • החיבור אל “שם בן ע”ב שמות”

 

חיבור תמציות פרחי באך אל צופן שם האדם

השילוב בין תמציות פרחי באך לתובנות צופן “שם בן ע”ב שמות” מהווה כלי עזר רב עצמה, המדייק את הטיפול בדרך להבראה.

שיטת ריפוי זו עלתה מתוך עבודתי, בה אני משלבת את תמציות פרחי באך כחלק מתהליך הריפוי האנרגטי. מצאתי הקבלות בין הקטגוריות המאפיינות את תמציות פרחי באך לתובנות המצויות בצירופי “שם בן ע”ב שמות”, המתייחסות לאופיו של האדם ולדרך תגובתו הרגשית. ההבנה היא שמהות הריפוי של פרחי באך ומהות הריפוי הרוחני דרך הכרת הצפנים, מטרתן אחת היא – האדם השלם. דרך ריפוי זו רואה את האדם ומתייחסת אל האנרגיה שלו כנתון המשתנה על פי עוצמת החוויות אותן חווה בעברו, ואשר משפיעות על התנהלותו בזמן הווה.

תובנת ריפוי זו מבדילה בין חוויות רגשיות המלוות את האדם לאורך חייו לחוויות רגשיות המציפות אותו בנקודות זמן מסויימות על ציר חייו. חוויות אלה מושפעות מחוויות העבר אבל אינן אקוטיות להתנהלותו. הן משאירות את רישומיהן על חייו טיפין טיפין, ולכן יש צורך לגלות את שורשם של הרגשות ומקור נביעתם, ולאזנם.

שילוב צופן “שם בן ע”ב שמות” עם תובנת הריפוי של תמציות פרחי באך, מחבר את אופיו של האדם ודרך תגובתו הרגשית לתהליכים שהוא חווה, עם תמציות הצמחים על פי תכונותיהן.

בדרך עבודתי עם צירופי “שם בן ע”ב שמות” ושיטת “צופן שם האדם” מצאתי כי יש קווים דומים בין התמציות לתדרי הצפנים.  בחרתי לחבר את הידע ולאגדו ליחידה אחת של ריפוי.

 

הכנת התמציות:

  1. בחינת המסע הרוחני אותו חווה האדם דרך הכרת צופן יום לידתו.

  2. סימון מפת הדרכים הרגשית שחווה האדם דרך צופן שמו.

  3. זיהוי נקודת הזמן הרגשית אותה חווה האדם, אילו רגשות מציפים אותו.

  4. מציאת תמצית המתאימה לאיזון הרגש המוצף.

  5. הטענת התמציות במנטרת צופן השם.

bottom of page