top of page

קורס: "משכן האל באדם"

"ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם..."

כלים רוחניים לסנכרון בין ה"על מודע" ל"תת מודע", בין המידה הרוחנית למידה המוסרית, ובין הרוח לחומר.

מסע אל סודות ויסודות המשכן הפנימי באדם.

התבונה האלוהית מלמדת אותנו את סוד "משכן האל" בתוכנו, כדי שנוכל לטפס במדרגות ההתעלות הרוחנית אל תוך הווייתנו.

עלינו להבין כי לעיתים צריך לשנות את "לבני היסוד" ואפילו לסתתן מחדש על מנת שנוכל ליצור בסיס איתן למקדש שבתוכנו.

"אנו יוצרים את המציאות של חיינו: אנו הבימאים, התסריטאים, המפיקים והשחקנים הראשים של כל האירועים המתרחשים בחיינו. לכן יצירת תסריטי הצלחה או תסריטי תבוסה תלויים בנו.

אנו הולוגרמה של התודעה שלנו.

לכן כאשר אנו נמצאים ב"תודעה מצומצמת" של הסתכלות חיצונית ברמה הארצית ביותר, המציאות כל הזמן תאיים עלינו, והאושר או הסבל שאנו חווים, יהיו תלויים באותן תובנות של "התודעה המצומצמת".

רמת התודעה שלנו אינה תלויה בדבר חיצוני, אלא במבנה הרגשי שלנו.

ולכן כאשר התודעה המתבוננת שלנו מצומצמת, אנו נחווה בכל אירוע "חיצוני" שמגיע אל חיינו, תנועות נפשיות מטלטלות שיערערו את עולמנו הרגשי. אם נשכיל לקרוא נכון את האירועים המגיעים אל המציאות הפנימית שלנו, ונבין שלא האירוע החיצוני הוא זה שגורם לטלטלה אלא תגובת הרגש שלנו לאירוע; אזי החוויה החיצונית תחווה באופן שונה.

תודעה מצומצמת נמצאת במצב של מחלה.

תודעה רחבה נמצאת במצב של חמלה."

(מתוך ספר הלימוד לקורס "משכן האל באדם")

 

 

ניגונים

bottom of page