top of page

מסע לאורך השנה העברית לאורם של ע"ב השמות

 

בין חודש מרץ 2022 לחודש מרץ 2023, פסענו על ציר הזמן לאורם של הצפנים. 

מדי חמישה ימים, פורסם הצופן העדכני, בצירוף תובנות.

הפרויקט התפרסם ושותף בדף הפייסבוק 

נאווה גני - כרוך בינתך לליבך 

שם בן ע"ב השמות מכיל 72 תדרים של שמות ההוויה.

מעבר להיותם צפנים מקודדים בשם האדם,

אלו הם מפתחות אנרגטיים ואבני דרך, המלמדים אותנו ליצור מציאות חדשה.
בכל חמישה ימים משתנה התדר, ומלמד אותנו לנוע לאור משמעותו.

את כל ע"ב השמות ניתן ללמוד וליישם לצורך ריפוי עצמי, באמצעות שלושת ספריי:
"כרוך בינתך לליבך", "שם בן ע"ב שמות בחיבור אל פרחי באך", ו-"מראות".

bottom of page