top of page
חוברת הדרכה.jpg

קורס: הילינג - "רפואת מיתרי הגוף"

 

מסע מרתק להבנת מהות החיים בתהליך מדוד של התפתחות רוחנית להעצמת החוסן האישי כמנוף לשינוי מהותי בחיים. 

במהלך הקורס נתוודע אל:

שביל הבחירה – שינוי דפוסי התנהגות מעכבים.

הנקודות האנרגטיות בגוף האדם.

מוטיב הסליחה ככלי ריפוי.

"ספר החיים" - כלים אנרגטיים לניקוי "תפישות עולם". 

"מפחם ליהלום" - הכרת הפוטנציאל החבוי במעמקי הנפש וחשיפתו.

 

 

משך הקורס: 6 מפגשים

 

ניגונים

bottom of page