top of page

קורס: "צופן שם האדם"

חוכמת הסוד מייחסת ערך רב לאותיות המהוות סמלים רוחניים המוצפנים בשם האדם.

כל אות אוצרת בתוכה חכמה רבה וחושפת את הרבדים העמוקים במבנה אישיות האדם.

 

במהלך השלב הראשון נתוודע אל:

 

  1. 27 הרטטים של האותיות העבריות, חקיקתן, חציבתן, שקילתן והטמעתן בתוכנו.

  2. מהן ע"ב האנרגיות המייצגות את החיבור בין העולם הרוחני לעולם הגשמי.

  3. משמעות שם האדם ותאריך לידתו ככלי להתפתחות והעצמה רוחנית.

  4. מחול שם האדם על סקאלת האותיות.

  5. אלכימיית אותיות השם – הכרת צופן "א.י.ק. ב.כ.ר".

  6. זיהוי ניצוץ האלוהות המוצפן בשם האדם.

  7. גילוי נתיב הנשמה דרך תדרי שם בן ע"ב השמות.

  8. אותיות א.ה.ו.י  - האותיות המאזנות.

  9. זיהוי מחדש של הנתיבים בם אנו פוסעים, במטרת זיהוי דפוסים מעכבים.  

 

תמונה לקורס צופן שם.jpg

ניגונים

bottom of page