top of page
ראשי חודשים באנר.jpg
אב.jpg
תמוז.jpg
סיוון.jpg
אייר.jpg
אלול.jpg
תשרי.jpg
ראש חודש.jpg
חשון.jpg
כסלו.jpg
טבת.jpg
ניסן.jpg
אדר.jpg
שבט.jpg

המלה חודש משמעותה התחדשות! בכל חודש יש הארה והשפעה רוחנית המושפעת מלמעלה והיא המיוחדת לו. קדושת הזמן הזו משמשת ככלי להתפתחות רוחנית. כל חודש מהוה "פוטנציאל" להתחדשות של האדם בתחומים מיוחדים בחייו, להיבנות ולהתקדם בהם.

כדי ליצור את השינוי, יש להבין את משמעות השורש הרוחני של החודש ביחס לעצמנו.

 

בראש חודש, מסבירים המקובלים, נפתח חלון קוסמי המכיל בתוכו את הפוטנציאל הטמון בחודש הקרוב. על ידי הזנה נכונה וטיפוח הפוטנציאל, יש בידינו יכולת לקבוע כיצד ייראה חודש זה בחיינו. המקובלים מלמדים כי יש בנו יכולת להגיע להבנה של הפוטנציאל המצוי בתהליכי חיינו באותו החודש וליתר שליטה בתהליכים [שהרי ישראל מעל הגורל] באמצעות כלים של מודעות, כוונה והבנה.

bottom of page