top of page

ראש חודש תמוז 

 

הימים הארוכים, החום כבד, השמש הלוהטת והשריפות שפורצות [אם מרשלנות או הצתה בזדון], מזכירים לנו שתמוז בפתח.

חודש תמוז הוא החודש הרביעי למקרא החודשים [מתחילת ניסן].                                                                                                                                

השם תמוז מגיע מתוך השפה האכדית תָמוֹּזִי (Tamuzi), המבוסס על הגרסה השומרית העתיקה דָמוּ-זִיד (Damu-zid).     

                               

תמוז על שם אל הפריון תמוז שמופיע בלוח השנה המסופוטמי, אל שמוזכר ע"י הנביא יחזקאל בכעסו על בנות ישראל שעובדות אותו.

  1. תמוז מסמל את הכמישה ואת היובש בטבע. הקיץ בעיצומו, האש חזקה ומכלה, אך זוהי גם תקופת בציר הענבים [שבעת המינים].

  2. חודש תמוז תופס בזיכרון היהודי מקום חשוב ומשמעותי כחודש - של ניסים ושל צרות שבאו על ישראל:

  3. על פי מסורת ישראל, בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד [אבל גם הורד האור הגדול, האור האולטימטיבי, שאמנם התנפץ, אבל הורד ופוזר].

  4. בג' בתמוז - העמיד יהושע בן נון את הירח כפי שכתוב: "אז ידבר יהושע לה' ...ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון, ויידום השמש וירח עמד..." ( יהושע י"ב פסוק י"ג).

  5. בפרשת בחוקת מסופר על הסתלקותם של מרים ואהרון ועל התוצאות המיידיות שהדבר הזה גרם.

  6. בארה של מרים פסקה מלספק מים חיים לעם ישראל, ומותו של אהרון ממוסס את ענני הכבוד ששמרו מנזקי חוץ ... ומיד מגיע עמלק להילחם בישראל ...

  7. על פי מסורת ישראל זה היום בו גם הובקעו חומות העיר. [לכן מתקיים בו צום י"ז תמוז, תחילת ימי בין המיצרים] [חודש לפני חורבן פיזי של בית שני על ידי טיטוס].

                                    

מזל החודש הוא מזל סרטן, על שם מערכת כוכבים דמויי סרטן המופיעה בשמים בחודש זה.

עשרה חודשים בשנה נשלטים על ידי חמישה כוכבי לכת. כל אחד מהם – שבתאי, צדק, מאדים, נגה וכוכב – מחלק את קרינתו על פני שני מזלות, היינו, למשך שני חודשים.  רק החמה (המושלת בחודש אב) והלבנה (המושלת בחודש תמוז) מרכזות את מלוא עוצמתן במזל אחד, למשך חודש אחד. זו הסיבה לאנרגיה הקשה השוררת בעולם בחודשים תמוז ואב. חודש תמוז נשלט על ידי האנרגיה של הלבנה. אנרגיה זו מתועלת לעולם באופן התואם את מודעות מזל סרטן. אנרגיה של התכנסות שיוצרת פרדוקס בדרך ההתנהלות שלה, מצד אחד אנרגיה של אש מכלה ומן הצד השני אנרגיה של מים והתכנסות. כאן, אם אין בנו יכולת לאזן את האנרגיות, ייווצר כאוס פנימי. לכן מפתיע ככל שזה ישמע, אין המדובר במזל בלבד, אלא גם במחלה. 

 

אכן, אנרגיה של אש יש בחודש זה, אש בלתי נשלטת. זוהי התקופה בה פורצות שריפות, החורש יבש, ורוחות מחוץ מלבות את האש, ואין מדובר רק בשריפות היער אלא שריפות פנימיות של כעס וטינה, של חוסר הבנה וחוסר כנות [אם מרשלנות או הצתה בזדון].

ומה בין סרטן לסרטן?                                                                                                                                                                                         

מחלת הסרטן מתפשטת ללא סדר וללא התחשבות בסביבה, וזורעת הרס. זהו גילוי אש בלתי נשלטת, ממש כפי שמתגלה ביקום בחודש תמוז.                                                                 

המילה סרטן בנויה צירוף של שתי מלים שכל אחת בעלת משמעות מנוגדת כמו האנרגיה המופיעה בחודש זה [חום הקיץ הלוהט ואנרגית המים הצוננים]: סר + טן.                                                                                                                                סר - משמעותה להסיר, לסלק ולנקות. טן -  היא מלה שנלקחה מהשפה הארמית שעניינה גילויים והיבטים של כאוס, וממנה צומחת גם המלה טינה, המקשרת בין כעס תסכול וצער היוצרים כאוס והרס.

 

כל מילה נוספת מיותרת...

 

bottom of page