top of page
book-header-1024x351.png

הסיפור של הספר עצמו מתחיל בינואר 2007. 

מתוך שיגרת חיים נורמטיבית, אני מוצאת עצמי נסחפת למסע רוחני מרתק, כשבהרף עין נלקחת ממני השליטה על חיי.

באחד מהלילות הלבנים שפקדו אותי, התיישבתי בהיסוס למול המחשב, הנחתי את ידיי על המקלדת.

מה שנכתב מלילה זה והלאה סחף אותי למסע מרתק, מלווה בהרבה פחדים, סקפטיות, ואפילו מרד למול התהליך שמתחולל בתוכי. אני, מלכת החשיבה הרציונאלית, כותבת בלילות – מסרים. מסרים של תובנות, של דרך חיים מבריאה ושל ריפוי עצמי בדגש על ההבנה כי אין אדם זהה לחברו וכי בכל אחד מאתנו טמון ניצוץ ייחודי המבדיל אותנו מהאחר. ניצוץ זה הינו "צופן השם" והוא מכיל בתוכו את האתגרים והפתרונות של מסע חיינו.

שני חששות מהותיים ליוו אותי בזמן כתיבת המסרים:

האחד – שאני מאבדת את שפיות דעתי.

השני – מה יגידו?

״כרוך בינתך לליבך״ יצא בהוצאה עצמית ועוסק בתובנות הריפוי העצמי המבוסס על מסרים שנכתבו במשך 7 שנים רציפות. מסרים אשר הובילו אותי למסע פנימי, מסע אשר יצר שינוי עמוק במבנה אישיותי, שינוי שלא פירק את האדם שהייתי אלא העצים את איכויותיי, ומיזער את קשיי.

המסרים לימדו אותי לראות את הנתיב עליו אני פוסעת, להביט אל תוכו ותוכנו, לזהות את האתגרים המצויים בחיי ולהבין כי ניתנת לי זכות בחירה בכול פעם שעומדת אני למול בורות אלו אם להיכנס אל תוכם או לעקפם. 

המידע המצוי בספר מאפשר לכל אדם החפץ בכך להכיר את האתגרים של חייו,  ואת הדרך לפצח את  ה"מטריקס" המניע אותו.

 

קצת על מבנה הספר:

מיד כשהתחלנו לעבד ולגבש את החומרים, הבנו שהוא מחולק בצורה מאד ברורה לשני חלקים שונים, שאין לנו כל אפשרות להפריד ביניהם:

החלק הראשון – מדבר על הלבטים האישיים, על תובנות והתבוננות ישירה ללא הסתר או פחד על תהליכי החיים, על בחירות ועל החשיבות הרבה בלקיחת אחריות. על שבעה שלבים של התעוררות.

החלק השני – מוגש ככלי טיפולי, העוסק בצופן שם האדם המצוי בשם בן ע"ב השמות. הוא חושף בפנינו את האתגרים, ונותן לנו כלים למקסם את הפוטנציאל הטמון בתוכנו.

החלק השלישי – לכל ספר מצורף דיסק נפלא של "ניגוני תפילות" התואמות את שלבי ההתעוררות.

bottom of page