top of page

אותות וסימנים 

עולם מ"בראשית"

סיפור בראשית תהליך בריאת עולם החומר

ל"ב נתיבי האור

"בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו וחשך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים..."

 

סיפור בריאת העולם נקרא, נבדק ונחקר במשך אלפי שנים, ובכל פעם מתגלות תובנות חדשות. ועדיין, תהליך בריאת העולם הינו בגדר תעלומה, אשר מושכת אל פיתחה אנשי דת ורוח הרוצים להבין את מהות התהליך.

 

32 פעמים מוזכר שם האלוהים בתהליך בריאת העולם.

32 אבני יסוד אשר יצרו את  עולם החומר. 

32 נתיבי אור אשר דרכם העבירו הבוראים את מסת המחשבה, אשר עוצמתה יצרה את עולם המציאות.

 

העולם נברא תחילה מרעיון, "ויאמר האלוהים"... כלומר, עולם החומר וכל המצוי בו נברא תחילה ממחשבה ורק אחר שנזרעת המחשבה, מתבצע תהליך היישום.

כלומר, בכול גרעין של רעיון המורד אל הארציות, קיים ניצוץ אלוהות המגיע מעולם האור, מעולם המקדים את עולם החומר.

 

חוקי היקום הפיזי נזרעים מלמעלה על ידי חוקי היקום הרוחני.

בריאת העולם על פי סיפור "בראשית" מגלה ארבעה שלבי מציאות קוסמולוגית:

1-  דרך הכרת מרחב הרקיעים האין סופי.

2-  דרך יצירת הגלקסיה ומרחב הרקיעים המוכר.

3-  דרך בריאת מערכת השמש, המאור הגדול והמאור הקטן וכדור הארץ.

4-  דרך הזרעת האדם מעולמות על מנת לקיים את מערך החיים הארצי.

 

32 פעמים נאמר שם האלוהים ב"סיפור הבריאה". 

שם האלוהים נאמר ברבים, כלומר, 32 קבוצות אור בנו והזריעו את העולם המוכר לנו

כך שבכול פעם בו הוזכר שם האלוהים, נסלל נתיב אור.

                   

ל"ב נתיבים - ל"ב האנרגיות הקוסמיות.

בספר היצירה המיוחס לאברהם אבינו מוזכרות

ל"ב נתיבות החכמה אשר מאירות לאדם את דרך האיזון.

ל"ב נתיבי הריפוי המוזכרים בסיפור "בראשית".

 

שהרי העולם הראשוני שנברא היה מושלם - בריאת גן העדן.

שובל האור בכול אחד מנתיבי הבריאה הושאר, 

למען יתאפשר תהליך הטרנספורמציה בה ישנה האדם את מסת גוף החומר לגוף המכיל מסת אור גבוהה יותר,

על מנת לאפשר לאנושות להגיע לרמת  תדרי אור גבוהים יותר.

ל"ב נתיבות חכמה, שבעה הרקיעים

32 נתיבים - ושבעה שלבים.

 

בהבנת תהליך בריאת העולם בו חיים אנו, עולם מ"בראשית...", כלומר, השלב השני  בבריאת העולם.

 

השלב הראשוני הינו עולם האור... עולם המחשבה המצוי במרומים. זהו המחזור האנרגטי העליון בו נברא היקום שממנו נברא עולם החומר, בו נבראה ההיררכיה המלאכית, ואשר אל תוכה נברא האדם בשלב השישי של הבריאה, והוא "אדם קדמון".

עולם החומר נברא תחילה ממחשבה "וירא האלוהים כי טוב... ויאמר האלוהים...". בריאת העולם מתבצעת בשלבים... עד לשלב בו הורד "אדם קדמון" אל עולם החומר {גורש האדם מגן עדן}.

 

האדם מעצם בריאתו בנוי מ"אור עליון" והינו העתק האלוהות... "ויאמר האלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו". כלומר, האדם, בשונה משאר היצורים החיים שנבראו אל תוך "מושבה" זו שנקראה ארץ, הינו שיכפול בזעיר אנפין של האלוהות והאנושות שנבנתה אל תוך עולם החומר.

 

מכאן אפשר להבין את עוצמת האלוהות, עוצמת יצירה המצויה בידי האדם. כלומר, יכול כל אדם "ליצור" את מציאות חייו בדרך המחשבה, אם לדרך השפע או דרך הצמצום,

שהרי בכל אדם באשר הוא, קיימת יכולת הריפוי כפי שקיימת בו עוצמת ההרס.

אין יכולת הריפוי ניתנת ליחידי סגולה אלא לכל אדם ואדם, בדרך פתיחת ערוצי התובנה, ערוצי האור.

שלב בריאת עולם החומר הינו שלב ב' בתהליך בריאת היקום,

והוא נבנה במערך של שבעה שלבים [שבעת ימי הבריאה]

בתקופה זו [המאה ה-21] אנו מצויים בשלהי השלב השישי, ובפתחו של השלב השביעי  המכיל את אנרגיית ז.ה.ב., אנרגיית ה-7, אנרגיית השבת.

וכמו בהכנה  לקראת "שבת", מכינה האנושות את עצמה לקבלת אנרגיה זו - להתקדשות. כ-6,000 שנים עברו מ"יום בריאת העולם" ומצויים אנו כיום בפתחו של מחזור אלף השנים האחרון בשלב ה-ב', שלב ההכנה לעידן ה"גאולה".

בתקופה זו מתחילים אנו לחוש את "תופעת הקדושה", תקופה בה התודעה הרוחנית מתעוררת.

 

היום בכניסתנו אל שלב ה"שבת", לאחר שחווינו את עולם העשייה בעולם החומר, בו למדנו לחקור את המצולות, לקצר את המרחקים, לחצות את האטמוספרה, לטייל בחלל, למדנו להכיר  את עולם החומר החיצוני [ולנצלו], מגיעים אנו אל שלב השבת - זמן התבוננות פנימה אל תוך מהות הפלא והתחכום המצוי  בתוך מהותנו.

זה זמן המנוחה, זמן הכרת מקצבי הטבע ורטטי היקום בזעיר אנפין. 

 

בתקופה הנוכחית אנו נמצאים בתהליך בו משתנים תדרי האנושות מתדרי אנרגיית השלב השישי לאנרגיית הזהב, אנרגיית השבע.

זה השלב המדיטאטיבי של החיים, בה מכינה האנושות את עצמה לתקופת הגאולה.

 

 

ל"ב הנתיבים ושבעת ההיכלות 
בתהליכי הריפוי העצמי

 

בסיפורו של חנוך [דור שביעי לאדם אשר "נילקח" ע"י ישויות אור גבוהות], בו "הוליכו המלאכים העליונים את חנוך על פני הארץ" וחצה חנוך שבעה רקיעים, ובחצייתו את הרקיעים מוגן ע"י מלאכי ההגנה במבנה מעוין כשמעל מגנה השכינה הגנה מעוצמת האור העליון. 

 

כול רקיע מוגן בשער... ובהבנת תהליך הריפוי האנרגטי את מהות השערים ומהות הנתיבים אותם חוצה נשמת האדם... אשר בחרה לרדת אל מערך החומר.

 

בירידתה אוספת הנשמה אל תוך מהותה כלים אנרגטיים הייחודיים לה אשר מאפשרים את מהלך חייה ... וכלים קוסמיים אשר ניתנו לאנושות כולה.

 

כל כלי אשר ניתן מכיל בתוכו אנרגיה על שני קצותיה. בהתנהלותו, יש לעיתים בוחר האדם את האנרגיה הנגטיבית ומאפשר לה לנהל חייו ויש לעיתים כי בחירתו בדרך האור ואין מוחלטות בדרך הבחירה אלא התניידות על סקאלת הקצוות.

 

ובכלים שניתנו מצוי זמן לידתו של האדם ושמו.

וניתנה אנרגיית הצבע, אנרגיית הצליל, אנרגיית התפילה.

ניתנו קודים אנרגטיים אשר חוברו יחדיו.

ניתנה לו לאדם יכולת הריפוי העצמי.

מדיטציה    

bottom of page