top of page

סדנא: התובנה הרוחנית של "פרחי באך" על פי צופן השם  

הקורס מתייחס לשיטת טיפול אנרגטית שפיתח דוקטור אדוארד באך בחיפושו אחר מרפא לתחלואיו.

 

בקורס נלמד על תכונות של 38 פרחים המשמשים לאיזון אנרגטי של מצבים נפשיים העומדים בבסיסן של מחלות רבות.

 

יחודו של קורס זה בעצם השילוב בין המצבים הנפשיים אותם קטלג דוקטור באך לבין התובנות העולות מתוך שם בן ע"ב השמות.

 

במהלך הקורס נתוודע אל:

תורתו של דוקטור אדוארד באך ביחס לתכונות האדם.

הכרת תכונותיהן של 38 התמציות המצויות בערכה.

התאמת התמציות למצבו הרגשי של האדם.

הבנת ההתאמה דרך "צופן שם האדם". 

משך הסדנא: 2 מפגשים

 

 

פרחי באך.jpg

ניגונים

bottom of page