top of page
header2-headline.png
IMG_9787.jpg

שם בן ע"ב השמות מכיל בתוכו 72 תדרים של שמות ההוויה.

כל תדר אוצר בתוכו ניצוץ אלוהי נסתר, המהווה נתיב מואר אל מקור הכוח הפנימי הגנוז באדם ומוצפן בשמו.

​ממקור כוח זה ניתנת לנו הזכות וההזדמנות, לקחת אחריות על תהליכי חיינו ולהשתחרר מתבניות חשיבה ישנות, המעכבות את ההתפתחות הרוחנית שלנו.

הצפנים הם מפתחות אנרגטיים, המתואמים לתדר נשמתו של האדם, ובהבנתנו אותם – יש ביכולתנו ליצור מציאות חדשה ומוארת.

IMG_9789.jpg
bottom of page