top of page
הספר.jpg

מאז אותו הלילה בו הופיעו על סף דלתי "מדריכי האור", עברו שבע שנים. שנים בהן בחשתי בנשמתי, כעסתי, חשתי כאב, וגופי דאב בחולי שלא יכולתי להגדיר. ברחתי פעם אחר פעם, וקשה היתה עבורי ההבטחה לעמוד מול מראת חיי. טוב היה בעיניי לחזור אל חיי הקודמים ולשבת בתחום הנוחות, עד אשר הבנתי, כי מחויבת אני לנדר שנדרתי, וכי העברת ידע זה הוא צו נשמתי. נמצאתי מחוזקת על ידי מלוויי, שלא פעם מסריהם נראו הזויים בעיניי, אך מילותיהם כמו נחל תת קרקעי, הזורם בשקט אל בינתי ואל ליבי.

למדתי להבין כי תהליך זה איננו חד פעמי – אין בו קסמים או קיצורי דרך, אלא למידה אינסופית את רזי התיווך בין המימד הפיזי למימד האנרגטי, בין המודע לתת המודע ובין הגשמי לרוחני שבחיי.

 

"כרוך בינתך לליבך" הינו מסע רוחני של הנשמה, במעברה מחשיבה קורבנית לחירות רגשית, ומראיה הגיונית לראיית הלב. זהו מסע מרתק אל רבדיה העמוקים ביותר של הנפש, תוך התגברות על פחדים וספיקות, והארתם בעזרת מודעות חומלת ויומיומית, וחידוד תובנות.

זהו מסע רוחני העובר לעיתים על גשר צר מאוד, אך הוא הדרך להדלקת נר התמיד, הדולק במשכנם של בני חורין.

bottom of page