top of page

ראש חודש אדר

בעוד שהשמש, המסמלת את הטבע הבלתי משתנה, זורחת במזרח, שוקעת במערב, יום אחרי יום, כל השנה...,
הירח משנה את הופעתו וכאילו מעביר לנו מסר "אתה יכול להיות קטן ואתה יכול להצטמצם עד שאתה כמעט נעלם, אבל אז, כשנראה שהאפלה שולטת בכל, זורחת התקווה הנצחית ואתה יכול לשאת שוב את מבטך", אתה יכול לשנות ולשפר את המצב ואת עצמך, לא משנה עד כמה הכול נראה גרוע. לבני האדם יש בחירה חופשית ובתוכה כוח ההתחדשות - מאבק נצחי נגד מהלכם הקבוע, המתמיד, המחזורי והבלתי משתנה של הזמן והטבע.


היהדות מחשבת את ספירת החודשים על פי לוח הירח – הלוח הלונארי שנת השמש והירח:
השנה הנוכחית על פי הלוח העברי כוללת 13 חודשים. בממוצע, אחת לשלוש שנים, הלוח העברי מוסיף חודש נוסף - חודש אדר. למהלך זה קוראים "עיבור השנה" והשנה נקראת "שנה מעוברת". מפני שקיים פער של 11 יום בין שנה המבוססת על הירח ובין שנה המבוססת על השמש.


שנת השמש היא שנה בת 365 ימים. שנת ירח היא שנה בת 354 ימים.
במשך שלוש שנים נוצר פער של חודש בין שנת הירח ובין שנת השמש. פער זה עלול לגרום לתוצאה של הזזת החג היהודי מתאריכו המקורי, ולכן כדי לא ליצור בלבול,  הפיתרון הוא הוספת חודש – בממוצע בכל שלוש שנים מוסיפים חודש 13 ללוח העברי וכך מתאזן היחס בין שנת השמש ושנת הירח, וחגי ישראל נחגגים בדיוק בזמנם.


חודש אדר הוא החודש האחרון על פי הספירה התנכית. מאחר שכך הגיוני הוא לחכות עד הרגע האחרון על מנת לוודא שאכן יש צורך לעבר את השנה. לכן נבחר חודש אדר כחודש שאותו מעברים.

פירוש השם "אדר" - ייתכנו מספר פרושים: מקור השם במילה האכדית adaru שפרושה "גורן" סיבה אפשרית היא שבחודש זה החלו לתקן ולהכין את הגרנות לקראת הקציר של חודשי האביב. מילה דומה באוגרית היא udar שפרושה גבורה.


כשאנו מגיעים לחודש אדר, נדמה לנו שהגשמים וימי הקור כבר מאחורינו ואנו קרובים לקצה החורף, עד שניתן כבר למשש את האביב באוויר. אך החורף עוד מנסה את כוחו, הגשמים לא פסקו עדיין, יש ואפילו ברד וכפור מופיעים, אך ההפסקות בין הגשמים הולכות ומתארכות ושמש נוחה מלטפת.

החודש כולו עומד בסימן הנס הגדול שנעשה ליהודים בימי מרדכי ואסתר. באותו הדור היה נתון כל עם ישראל בסכנת אבדון בגלל גזירת המן. אך הנס הפך את היגון לששון ושמחה... חג פורים הוא נקודת ציון בזמן בה הצליחו קומץ של יהודים לגבור בכוח האחדות על אומה שלמה וגזירותיה.


אנרגיית האחדות השולטת בחודש זה היא שאפשרה את המהפכה הגורלית.

בחודש אדר מתקיים חג הפורים המתוגבר במסורת משלוחי המנות מאדם לחברו. חודש זה מתאפיין בתהליך של פרגון ואהבת חינם אשר מתגלים במלוא עוצמתם.

מסורת זו של מתן תשורה מהאדם לחברו מתחברת בחודש זה עם פרשת השבוע המדברת על משפטים ועל חוקי החברה החשובים כל כך כדי לשמר את האומה יציבה ומאוחדת, ויסודותיה - "ואהבת לרעך כמוך".  

 

bottom of page